Osiągnięcia sekcji wokalnej w roku szkolnym 2013/2014!

Czas na małe podsumowanie. W minionym roku szkolnym, czyli w pierwszym roku działalności sekcji wokalnej, jej uczestnicy dali aż 25 koncertów!!! 🙂 To jeszcze nie wszystko! Nasze młode wokalistki wzięły udział w 7 konkursach wokalnych, zdobywając w sumie 23 nagrody!!! Robi wrażenie, prawda? 🙂 Czy nowy rok szkolny przyniesie nowe sukcesy? To się okaże. Na pewno przyniesie nowe wyzwania. 🙂 Nie możemy się doczekać! Poniżej lista osiągnięć.

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PIOSENKI WYGRAJ SUKCES

Organizator: Tarnobrzeski Dom Kultury / Centrum Kultury św. Jadwigi

Ćwierć­fi­nały  — eli­mi­na­cje wstępne (zasięg powiatowy):

Wyróżnienia: Małgorzata Pawlik, Aleksandra Pawlik
Nominacje do pół­fi­nału: Małgorzata Frey, Weronika Foryś

Półfinał – eli­mi­na­cje regio­nalne (zasięg wojewódzki):

Wyróżnienia: Małgorzata Frey, Weronika Foryś

KRAKOWSKI KONKURS PIOSENKI „DEBIUTY”

Organizator: MDK „Dom Harcerza”, Zasięg regionalny

Wyróżnienia: Małgorzata Frey, Aleksandra Pawlik

FESTIWAL PIOSENKI I POEZJI „PORA WIATRU”

Organizator: Klub Kultury Wróblowice / Dom Kultury Podgórze, Zasięg regionalny

W kate­go­rii zespołów:

II miej­sce:  Zespół Wokalny Domino

W kate­go­rii solistów:

II miej­sce ex aequo : Weronika Foryś i Małgorzata Frey
Wyróżnienia: Zuzanna Konopek, Małgorzata Pawlik, Zofia Pazdan

XVIII KONFRONTACJE MŁODYCH WOKALISTÓW „ROZŚPIEWANA WOLA”

Organizator:  Klub Wola Duchacka – Wschód / Dom Kultury Podgórze, Zasięg regionalny

W kate­go­rii zespołów:

I miej­sce: Zespół Wokalny Domino

W kate­go­rii soli­stów młodszych:

I miej­sce: Aleksandra Pawlik
II miej­sce : Zofia Pazdan
III miej­sce: Weronika Foryś

W kate­go­rii soli­stów średnich:

I miej­sce: Małgorzata Frey
II miej­sce: Zuzanna Konopek
Wyróżnienie: Małgorzata Pawlik

KONKURS PIOSENKI OBCOJĘZYCZNEJ „SINGING KIDS”

Organizator:  MDK „Dom Harcerza”, Zasięg regionalny

Wyróżnienie: Zuzanna Konopek

 XXXI WOJEWÓDZKI FESTIWAL ZESPOŁÓW ARTYSTYCZNYCH IM. JOACHIMA CZECHA W STARYM SĄCZU

Organizator:  Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Starym Sączu, Zasięg wojewódzki

I miej­sce: Zespół Wokalny Domino

Dostępność