Uwaga nowe zasady rekrutacji

Rekrutacja

Szanowni Rodzice i Uczestnicy zajęć w MDK,

        W grudniu 2013r. została  znowelizowana Ustawa o systemie oświaty. Nowelizacja dotyczy m.in. zmiany zasad rekrutacji do szkół i placówek oświatowych, a więc również do MDK. Ustawodawca bardzo skomplikował i sformalizował te zasady. Proszę wszystkich rodziców o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji, który zacznie obowiązywać od 22.IV 2014r. Wzory nowych druków będą do pobrania w sekretariacie MDK.

Wszyscy obecni uczestnicy MDK, którzy chcą kontynuować naukę, nie będą podlegać rekrutacji, o ile rodzice lub pełnoletni uczestnicy w terminie od 22.04.2014r. do 30.05.2014r. złożą DEKLARACJE O KONTYNUACJI. Terminowe złożenie deklaracji ułatwi i rodzicom i nam organizację nowego roku szkolnego.

Z poważaniem

 Teresa Grzybowska  Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury im. K. I. Gałczyńskiego

Pobierz Regulamin Rekrutacji Załącznik 1 Załącznik 2 Załącznik 3 Załącznik 4

[/spoiler]

Dostępność