Zapraszamy na Spotkania Laureatów

Zapraszamy na Spotkania Laureatów do Filii MDK przy ul. Na Wrzosach 57

16 maja 2014 r. w piątek, o godz. 16.00
Spotkanie Laureatów
Małopolskiego Przeglądu Twórczości Dzieci i Młodzieży TRIADA – twórczość plastyczna
Małopolskiego Konkursu Czytelniczego Bohaterowie Lektur Szkolnych „Granica” Z. Nałkowskiej

17 maja 2014 r. w sobotę, o godz. 10.00
Spotkanie Laureatów
Małopolskiego Przeglądu Twórczości Dzieci i Młodzieży TRIADA – twórczość poetycka i kompozytorska

Dostępność