Jak jeden dzień – 11.06.2014

Sześć to: liczba ścian sześcianu, liczba wierzchołków ośmiościanu foremnego, liczba krawędzi czworościanu oraz liczba ostatniego w tym roku spotkania SKM czyli Sekcji Krzysztofa Mazura, którą tworzycie Wy, Wasi Rodzice i oczywiście ja sam. Koncert był zarówno podsumowaniem osiągnięć „pierwszoroczniaków” i bardziej zaawansowanych uczestników, jak i podsumowaniem całego cyklu tegorocznych imprez muzycznych SKM, imprez o wymiarze lokalnym ale i małopolskim uwzględniając udział zespołów z Dobczyc i ze Skawiny. Nasze ostatnie spotkanie oprócz prezentacji obejmowało wręczenie dyplomów Ukończenia Kursu Gry na instrumencie oraz wręczenie płyty nagranej w Studiu Nagrań MDK przez uczestników MDK Było też liryczne pożegnanie z Magdaleną S. oraz ciasteczkowy wypas zjedzony przez maluchy.

Tak, czy inaczej DZIĘKUJĘ!!

Dostępność