ZIMOWY SALON ARTYSTYCZNY 2014

ZIMOWY SALON ARTYSTYCZNY
SPOTKANIE KRAKOWSKICH PEDAGOGÓW – POETÓW, PLASTYKÓW, MUZYKÓW

7 marca odbył się w Filii MDK, Zimowy Salon Artystyczny. Jak co roku spotkali się w nim nauczyciele, którzy swój czas dzielą pomiędzy pracę dydaktyczną i twórczość plastyczną, muzyczną lub poetycką oraz ich utalentowani uczniowie.

Wystawie obrazów towarzyszyły prezentacje poetyckie i muzyczne. Imprezę objął honorowym patronatem Małopolski Kurator Oświaty. Podobnie jak w latach ubiegłych, publiczność dokonała wyboru Najciekawszych Osobowości Salonu. Tytuł, wraz z ufundowanym przez Patrona spotkania, pucharem trafił do poetek, pani Joanny Pstruś, nauczyciela w Zespole Szkół Gastronomicznych nr 1, oraz jej uczennicy Iwony Balickiej.
Uczestnicy Salonu mieli też szansę posłuchać piosenek w wykonaniu pani Barbary Leśniak, Osobowości Artystycznej, ubiegłorocznego spotkania. Wraz z panią Barbarą zaśpiewała uczennica Wiktoria Oliwa.
Spotkanie współprowadzili uczestnicy zajęć teatralnych MDK Maciej Bednarczyk i Zosia Szydełko.

Wszystkim goszczącym w Zimowy Salonie Artystycznym bardzo serdecznie dziękujemy i zapraszamy za rok.

Dostępność