Świętym Być – Finał konkursu, otwarcie wystawy

W poniedziałek, 17 marca w połączonych Salach Urzędu Miasta Krakowa – Kupieckiej i Juliusza Lea miało miejsce finałowe spotkanie konkursu literackiego i plastycznego „Świętym być – droga do świętości Jana Pawła II”. Konkurs został zorganizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury im. K.I. Gałczyńskiego pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego i Kardynała Stanisława Dziwisza Metropolity Krakowskiego. Wzięły w nim udział dzieci z klas  I – III województwa małopolskiego, które z racji urodzenia nie mogły znać Jana Pawła II, ale prace konkursowe świadczą o tym, ze przekazywana jest im wiedza o życiu, działalności, posłannictwie i roli, jaką odegrał w życiu naszego narodu. W ten sposób dzieci, rodzice, nauczyciele a także organizatorzy konkursu przygotowują się do kanonizacji naszego wielkiego Rodaka.

W uroczystości wręczenia nagród i dyplomów wzięli udział – Pełnomocnik Prezydenta ds. Rodziny – pani Marzena Paszkot, V-ce Przewodnicząca Rady Miasta Krakowa – pani Małgorzata Jantos, Przewodnicząca Komisji Edukacji – pani Marta Patena Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury im. K.I. pani Teresa Grzybowska oraz Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej w Krakowie – ksiądz dr Krzysztof Wilk oraz prawie wszyscy laureaci wraz z rodzicami, nauczycielami i wieloma osobami towarzyszącymi. Zaproszeni goście zwrócili się do laureatów z gratulacjami i słowami pozdrowienia w imieniu własnym i Prezydenta Krakowa oraz Kardynała Metropolity Krakowskiego. Oprócz wyżej wymienionych i MDK nagrody ufundowało także Wydawnictwo „Skrzat” oraz hurtownia „Euro – Trade”. Nagrodzeni w konkursie literackim uczniowie z przejęciem przeczytali swoje wiersze. Spotkanie zakończyło przecięcie wstęgi przez panią Pełnomocnik Marzenę Paszkot zwiastujące otwarcie wystawy nagrodzonych i wyróżnionych prac.

Wystawę można obejrzeć w Urzędzie Miasta na drugim piętrze do 28 marca 2014 roku.

Zobacz więcej zdjęć

Dostępność