ST. PATRICK’S DAY 14.03.14

W dniu 14 marca 2014 roku dzieci i mło­dzież ucząca się języka angiel­skiego w naszych gru­pach spo­tkały się na wspól­nej lek­cji otwar­tej — Dniu św. Patryka, patrona Irlandii. Wszyscy chętni brali udział w kon­kur­sach oraz zaba­wach tema­tycz­nie zwią­za­nych z tym irlandz­kim świę­tem, dowie­dzieli się też wielu cie­ka­wych fak­tów zwią­za­nych z kul­turą i tra­dy­cją tego kraju. Można było spró­bo­wać też kilku kro­ków irlandz­kiego tańca oraz posłu­chać irlandz­kiej muzyki.

Szanowni Państwo, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Wasze dane osobowe, jest Młodzieżowy Dom Kultury im. K.I.Gałczyńskiego z siedzibą ul. Beskidzka 30, 30-619 Kraków. Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę. Więcej informacji: Ochrona Danych Osobowych.

 

Dostępność