REWIA!

Już po raz trzeci zakończyliśmy z przytupem czas karnawałowy. Tegoroczną REWIĘ odbywającą się pod hasłem „Zima dzieli istnienia na czarne i białe” – zaczerpniętym z twórczości zmarłego 10 lat temu Jacka Kaczmarskiego uświetniły występy zepołów: DOMINO pod opieką pani Elżbiety Łuszczakiewicz, TaW pod opieką pani Justyny Dmytrzak, młodszej grupy teatralnej pod opieką pani Pauliny Sobkowiak, Młoda Akademia Tańca pod opieką pani Agnieszki Jastrzewskiej, Releve pod opieką pani Magdaleny Żmudy oraz obu zespołów teatralnych z Beskidzkiej: Evviva L’Arte i Carpe Diem.

Przeplatające się kalejdoskopowo atrakcje: taniec, śpiew, kabaret, recytacja przez ponad godzinę bawiły zgromadzoną publiczność.

Kolejna „REWIA!” – za rok. Do zobaczenia!

Dostępność