III Dyktando o tytuł Dziecięcego Mistrza Ortografii Dzielnicy XII

Zapraszamy uczniów klas V i VI szkół podstawowych Dzielnicy XII
do wzięcia udziału w:
III DYKTANDZIE o tytuł DZIECIĘCEGO MISTRZA ORTOGRAFII DZIELNICY XII

Konkurs odbędzie się 21 lutego 2014 r., o godzinie 10.00
w budynku Filii MDK przy ulicy Na Wrzosach 57

Zgłoszenia:
telefoniczne lub faksem – 12 658 37 94
Zgłoszeń należy dokonać w terminie do 30 stycznia 2014 roku
Pobierz regulamin

Dostępność