Julian Tuwim. Festiwal Wierszy i Piosenek: Pan Maluśkiewicz i Ptasie Radio

PAN MALUŚKIEWICZ I PTASIE RADIO…
16 grudnia w dawnej sali balowej Pałacu Jerzmanowskich odbył się koncert finałowy małopolskiego konkursu „Julian Tuwim. Festiwal wierszy i piosenek.” Festiwal, przygotowany z okazji 60-lecia śmierci poety i 100-lecia jego debiutu literackiego objął honorowym patronatem Małopolski Kurator Oświaty. Do eliminacji przystąpiło ponad 350 uczniów, najmłodsi byli uczniami zerówek, najstarsi klas maturalnych.Podczas koncertu zaprezentowało się 42 recytatorów i wokalistów. W kategorii recytatorskiej uczniów klas 0-III zwyciężył Stanisław Zarański ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Wieliczce, który wspaniale zinterpretował wiersz „Pan Maluśkiewicz i wieloryb”, wyróżnienie otrzymała Wanesa Zajadlik ze Szkoły Podstawowej nr 151 w Krakowie. Wśród recytatorów z klas IV, V i VI tryumfowała Julia Skorupa ze Szkoły Podstawowej nr 159 w Krakowie, która recytowała słynne i trudne „Ptasie radio”. Wyróżnienie w tej kategorii przypadło Salomei Makosz ze Szkoły Podstawowej nr 4 również z Krakowa.
W kategorii wokalnej dla uczniów szkół podstawowych jury przyznało główną nagrodę Zuzannie Konopek ze Szkoły Podstawowej nr 61, śpiewającej wielki przebój Hanki Ordonówny „Na pierwszy znak” oraz wyróżnienie dla Jakuba Litwory z krakowskiej Szkoły Podstawowej nr 159.
W drugiej części koncertu zaprezentowali się gimnazjaliści i licealiści. Grand Prix wokalne zdobyła Weronika Pijanowska z Gimnazjum w Dobranowicach, która zaśpiewała własną kompozycję do wiersza „Nauka”. Jury postanowiło nie przyznawać głównej nagrody w kategorii recytatorskiej. Wyróżnienie otrzymał Przemysław Litwin z krakowskiego XXV Liceum Ogólnokształcącego, który recytował fragmenty „Balu w operze”.
Nagrodzonym i wyróżnionym gratulujemy!

Dostępność