Projekt „Uczeń-Obywatel – Nic o nas bez nas” 2013/2014

Zapraszamy do udziału w projekcie edukacyjnym „Uczeń – obywatel”

Projekt Edukacyjny „Uczeń-Obywatel”
 Wariant I – „Nic o nas bez nas”

Adresowany do uczniów klas V i VI szkoły podstawowej. Projekt przewiduje cykl spotkań i warsztatów poświęconych tematyce samorządu krakowskiego – jego historii i teraźniejszości. Projekt kończy się konkursem wiedzy o samorządzie krakowskim.

Program ramowy Uczeń Obywatel
Karta zgłoszenia do Ucznia obywatela

Zgłoszenia:
Zapraszamy do udziału w projekcie uczniów szkół podstawowych. Karty zgłoszeń prosimy przesyłać do 27 września 2013, faksem: 12 658 37 94 lub na adres mailowy koordynatora projektu: paulinasobko@interia.pl

Dostępność