Projekt Edukacyjny „Uczeń-Obywatel” 2013/2014

Zapraszamy do udziału w IX edycji
Projektu edukacyjnego „Uczeń – Obywatel”

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych
w Krakowie

Zapraszamy do udziału w projekcie edukacyjnym „Uczeń – obywatel”

Wariant III – Moje miasto – moje prawo – adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Celem projektu jest zapoznanie uczniów ze strukturami i funkcjonowaniem samorządu na szczeblu lokalnym oraz zasadami tworzenia prawa miejscowego. Spotkania odbywają się w Urzędzie Miasta Krakowa , a ich uczestnicy maja okazję poznać funkcjonowanie Samorządu Krakowskiego w sposób praktyczny m.in. poprzez spotkania z politykami krakowskimi , radnymi itd. Szczegółowy program w załączeniu, a szczegóły dotyczące realizowanego projektu zaprezentowane zostaną przedstawicielom zgłoszonych szkół na spotkaniach zaplanowanych na październik 2013 r.

Ramowy program PROJEKT EDUKACYJNY UO
Karta zgłoszenia do Ucznia obywatela

Zgłoszenia :
Teresa Grzybowska -Młodzieżowy Dom Kultury im. K.I. Gałczyńskiego
30-619 Kraków ul. Beskidzka 30
tel./fax -12 425-52-23, tel.660-637-276
e-mail: dyrekcja@mdk.internetdsl.pl
Zainteresowane szkoły proszę o przysyłanie czytelnie wypełnionych kart zgłoszeń w terminie do 25.09 2013r.

Z poważaniem
Teresa Grzybowska

Dostępność