INFORMACJE O ZAPISACH DO SEKCJI

Od poniedziałku 09.09.2013 ruszyły zajęcia sekcji judo. Odbywają się one na sali judo w SP 55 przy ul. Dobczyckiej 20.Przypominam wymagania związane z udziałem w zajęciach.

Pierwsza część dotyczy wszystkich uczestników zajęć w MDK:

  1. Wypełnienie i zwrot karty zapisu do MDK (dla każdej sekcji oddzielnie – bardzo ważne jest podanie prawidłowego nr PESEL i KODU POCZTOWEGO!)
  2. Wypełnienie i zwrot oświadczenia dotyczącego danych osobowych (tylko jeden raz bez względu na to na ile sekcji dziecko uczęszcza).

Druga część tylko dla uczestników sekcji judo:

  1. Wypełnienie i zwrot karty zapisu do sekcji judo.
  2. Zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do zajęć ruchowych (dotyczy grup I, II, III i IV).
  3. Zaświadczenie od LEKARZA SPORTOWEGO dopuszczające do udziału w treningach i do startu w zawodach (dotyczy grup V i VI).
  4. Wpłata do trenera prowadzącego kwoty 27 pln na obowiązkowe ubezpieczenie NNW osób trenujących (polisa imienna w firmie UNIQA na kwotę 3000 pln)

Trzecia część dodatkowo ze strony Rady Rodziców działającej przy MDK:

  1. Zwrot wypełnionej deklaracji dotyczącej wpłat na Radę Rodziców.
  2. Dokonanie wpłaty na Radę Rodziców na rok szkolny 2013/2014
    (NR KONTA: .PKO BP 44 1020 2892 0000 5102 0016 1216)

TERMINY:

DO 15.09.2013 – ZWROT WSZYSTKICH WYPEŁNIONYCH DRUKÓW DO TRENERA PROWADZĄCEGO.

DO 30.09.2013 – WPŁATA 27 PLN DO TRENERA PROWADZĄCEGO ORAZ ZWROT ZAŚWIADCZENIA LEKARSKIEGO.

trener Paweł Maślej

DRUKI W FORMACIE PDF:

DRUK ZAPISU DO SEKCJI JUDO

DRUK ZAŚWIADCZENIA LEKARSKIEGO

KARTA ZAPISU DO MDK 2013 – 2014

DRUK RADA RODZICÓW 2013-2014

 

Dostępność