Harmonogram zajęć w roku szkolnym 2013/2014

Harmonogram zajęć w Akademii Lolka i Bolka

w roku szkolnym 2013/2014

GRUPA I ( 4 – latki)

poniedziałek, środa

8:45 – 9:30 – zajęcia ogólnorozwojowe – Joanna Ślęczka – sala 9

9:30 – 10:15 – zajęcia ogólnorozwojowe – Joanna Ślęczka – sala 9

10:15 – 11:00 –plastyka – Lidia Mucha – sala plastyczna

11:00 – 11:15 – śniadanie – sala 8

11:15 – 12:00 – Mały TaW – Justyna Dmytrzak – sala widowiskowa

 

12:00 – 15:00 – zajęcia opiekuńczo – wychowawcze – Joanna Ślęczka – sala 9

 

wtorek

8:30 – 9:15 – język angielski – Joanna Ślęczka – sala 9

9:15 – 10:00 – Metoda Dobrego Startu – Joanna Ślęczka – sala 9

10:00 – 10:45 – Metoda Dobrego Startu – Joanna Ślęczka – sala 9

10:45 – 11:00 – śniadanie – sala 8

11:00 – 11:45 – rytmika – Violetta Onderka– sala klubowa

 

11:45 – 12:30 – zajęcia opiekuńczo – wychowawcze – Paulina Stachniak– sala 9

12:30 – 13:15 – zajęcia opiekuńczo – wychowawcze – Paulina Stachniak– sala 9

13:15 – 15:00 – zajęcia opiekuńczo – wychowawcze – Joanna Ślęczka – sala 9

 

czwartek

9:15 – 10:00 – Metoda Dobrego Startu – Joanna Ślęczka – sala 9

10:00 – 10:45 – Metoda Dobrego Startu – Joanna Ślęczka – sala 9

10:45 – 11:00 – śniadanie – sala 8

11:00 – 11:45 – rytmika – Violetta Onderka – sala klubowa

 

11:45 – 12:30 – zajęcia opiekuńczo – wychowawcze – Paulina Stachniak– sala 9

12:30 – 15:00 – zajęcia opiekuńczo – wychowawcze – Joanna Ślęczka – sala 9

 

piątek

 

8:30 – 9:15 – język angielski – Joanna Ślęczka – sala 9

9:15 – 10:00 – zajęcia ogólnorozwojowe – Joanna Ślęczka – sala 9

10:00 – 10:45 – zajęcia ogólnorozwojowe – Joanna Ślęczka – sala 9

10:45 – 11:00 – śniadanie – sala 8

11:00 – 11:45 – rytmika – Violetta Onderka – sala klubowa

 

11:45 – 12:30 – zajęcia opiekuńczo – wychowawcze –Paulina Stachniak– sala 9

12:30 – 13:15 – zajęcia opiekuńczo – wychowawcze – Paulina Stachniak– sala 9

13:15 – 15:00 – zajęcia opiekuńczo – wychowawcze – Joanna Ślęczka – sala 9

 

GRUPA II ( 3 – latki)

poniedziałek, środa

9:30 – 10:15 – plastyka – Lidia Mucha – sala plastyczna

10:15 – 11:00 – zajęcia ogólnorozwojowe – Joanna Ślęczka – sala 9

11:00 – 11:15 – śniadanie – sala 8

11:15 – 12:00 – zajęcia ogólnorozwojowe – Joanna Ślęczka – sala 9

 

12:00 – 12:45 – Mały TaW – Justyna Dmytrzak – sala widowiskowa

 

12:45 – 15:00 – zajęcia opiekuńczo – wychowawcze – Joanna Ślęczka – sala 9

 

wtorek

10:00 – 10:45 – rytmika – Violetta Onderka – sala klubowa

10:45 – 11:00 – śniadanie – sala 8

11:00 – 11:45 – Metoda Dobrego Startu – Joanna Ślęczka – sala 9

11:45 – 12:30 – Metoda Dobrego Startu – Joanna Ślęczka – sala 8

12:30 – 13:15 – język angielski – Joanna Ślęczka – sala 8

 

13:15 – 15:00 – zajęcia opiekuńczo – wychowawcze – Joanna Ślęczka – sala 9

 

czwartek

10:00 – 10:45 – rytmika Violetta Onderka – sala klubowa

10:45 – 11:00 – śniadanie – sala 8

11:00 – 11:45 – Metoda Dobrego Startu – Joanna Ślęczka – sala 9

11:45 – 12:30 – Metoda Dobrego Startu – Joanna Ślęczka – sala 8

 

12:30 – 15:00 – zajęcia opiekuńczo – wychowawcze – J. Ślęczka – sala 9

 

 

piątek

10:00 – 10:45 – rytmika – Violetta Onderka – sala klubowa

10:45 – 11:00 – śniadanie – sala 8

11:00 – 11:45 – zajęcia ogólnorozwojowe – Joanna Ślęczka – sala 9

11:45 – 12:30 – zajęcia ogólnorozwojowe – Joanna Ślęczka – sala 8

12:30 – 13:15 – język angielski – Joanna Ślęczka – sala 8

 

13:15 – 15:00 – zajęcia opiekuńczo – wychowawcze – J. Ślęczka – sala 9

 

Dostępność