Proszę, Przepraszam, Dziękuję

Trzy magiczne słowa – Młodzieżowy Dom Kultury włączając się w realizację programu, który powstał pod auspicjami Rady Dzielnicy XI – postanowił upowszechnić je w następujący sposób:
został opracowany przykładowy scenariusz zajęć i zabaw dla dzieci w wieku przedszkolnym zachęcający do poznawania i używania słów proszę, przepraszam, dziękuję.
Powstał również fotoreportaż, którego realizatorami były sekcja judo oraz przedszkolaki z Akademii Lolka i Bolka, a zawierający w swej treści przewodnią ideę programu, czyli popularyzowanie podstawowych zwrotów grzecznościowych proszę, przepraszam, dziękuję w kontaktach międzyludzkich.

Scenariusz zajęć

Jak dzieci młodsze i starsze w mdk przedstawiły magiczne słowa:

Dziękuje:
Dziekuje

W sklepie: Proszę i dziękuję:
W sklepie-prosze, dziekuje

Przepraszam:
Przepraszam

Przepraszam:
Przepraszam 3

Przepraszam:
Przepraszam 2

Proszę:
Prosze

Proszę, poczęstuj się:
Prosze poczestuj sie

Proszę, idź pierwsza:
Prosze idz pierwsza

dziękuje dwa jap

dziękuję dwa pl

dziękuję jap

dziękuję pl

proszę jap

proszę pl

przepraszam dwa jap

przepraszam dwa pl

Dostępność