Spotkanie laureatów

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIA LAUREATÓW
10 maja, o godzinie 16.00
Spotkanie Laureatów Małopolskiego Przeglądu Twórczości Dzieci i Młodzieży TRIADA 2013 – twórczość plastyczna.
11 maja, o godzinie 10.00
Spotkanie Laureatów Małopolskiego Konkursu Czytelniczego Bohaterowie Lektur Szkolnych – „Potop” H. Sienkiewicza.
Spotkanie Laureatów Małopolskiego Przeglądu Twórczości Dzieci i Młodzieży TRIADA 2013 – twórczość poetycka.
Spotkanie Laureatów Małopolskiego Przeglądu Twórczości Dzieci i Młodzieży TRIADA 2013 – twórczość kompozytorska.
Wszystkie spotkania odbędą się w Filii MDK przy ulicy Na Wrzosach 57 w Krakowie

Dostępność