Aukcja charytatywna

Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w aukcji prac plastycznych, która odbędzie się w sali wystawienniczej przy Kaplicy pod wezwaniem św. Mikołaja z Tolentino (ul. Górników 27, Stary Prokocim). Pieniądze pozyskane podczas aukcji przeznaczone zostaną na Stypendium Edukacyjne im. E.i A. Jerzmanowskich dla utalentowanej młodzieży z Prokocimia. W 2012 roku, dzięki aukcjom, udało się zebrać kilka tysięcy złotych, które pozwoliły ufundować aż trzy stypendia dla młodych Prokocan. Pamiątkowe dyplomy wręczył stypendystom podczas Dni Prokocimia prof. Jacek Majchrowski, Prezydent Miasta Krakowa.
Podobnie jak w ubiegłym roku swoje obrazy, rzeźby, witraże przekazali na aukcję znani krakowscy twórcy, artyści z Prokocimia, a także dzieci i młodzież – uczestnicy zajęć MDK.
Idea stypendium nawiązuje do wręczanej co roku Nagrody im. E.i A. Jerzmanowskich przeznaczonej dla artystów, naukowców i osób działających charytatywnie. O ile jednak nagroda, którą swym testamentem ufundował Erazm Józef Jerzmanowski, jest swoistym podsumowaniem dokonań, o tyle Stypendium stanowić ma pomoc dla młodych ludzi znajdujących się na początku drogi artystycznej, naukowej lub sportowej.

Zostańcie Państwo współfundatorami stypendium a także właścicielami oryginalnego, sygnowanego, dzieła plastycznego.
aukcja_stypendium_2013

Dostępność