SOBÓTKA — BAL KARNAWAŁOWY

W sobotę, 2 lutego zespół „Salto“ oraz dzieci uczące się języka  angiel­skiego wraz z rodzi­cami spo­tkali się i w rytm naj­bar­dziej popu­lar­nych świa­to­wych utwo­rów wspól­nie  zatań­czyli. Nie zabra­kło oczy­wi­ście weso­łych  zabaw, kon­kur­sów i wspól­nego poczę­stunku, a osoby naj­cie­ka­wiej  prze­brane zostały wyróż­nione drob­nymi upominkami.

[nggallery id=223]

Szanowni Państwo, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Wasze dane osobowe, jest Młodzieżowy Dom Kultury im. K.I.Gałczyńskiego z siedzibą ul. Beskidzka 30, 30-619 Kraków. Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę. Więcej informacji: Ochrona Danych Osobowych.

 

Dostępność