Udział w akcjach:”Razem zbieramy ,razem pomagamy”,”Góra Grosza”

Od listopada 2012 r.zapraszamy wszystkie przedszkolaki wraz z rodzicami do całorocznego zbierania plastikowych zakrętek, z których dochód przeznaczony będzie na zakup sprzętu rehabilitacyjnego i wózków inwalidzkich.Natomiast od 26.XI.2012  do 07. XII. 2012 zachęcamy dzieci i rodziców do udziału w akcji „Góra Grosza”.Celem akcji jest zebranie funduszy na następujące programy pomocy:- pomoc dla zawodowych rodzin zastępczych,rodzinnych domów dziecka, młodzieżowych ośrodków wychowawczych realizujących programy wychowawcze,programy terapeutyczne dla dzieci przebywających w różnych formach opieki zastępczej.

 

 

 

Dostępność