” Prawa Małych i Dużych”

W 23. rocznicę uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka obecne na zajęciach przedszkolaki zostały w prosty i przystępny sposób zapoznane z najważniejszymi prawami dziecka m. in. takimi, jak: prawo do szacunku, prawo do ochrony przed wszelkimi formami przemocy, prawo do radości, zabawy, wypoczynku, tajemnicy, wyrażania swoich uczuć. Rozmowa uświadomiła również ALiBowiczom, że dzieci nie tylko mają swoje prawa, ale także obowiązki. Była to dobra okazja do przypomnienia opracowanego we wrześniu Kodeksu Grupowego. Zajęcia na temat: ” Prawa Dziecka” wdrażały również przedszkolaki do poszanowania praw innych m. in. poprzez wyjaśnienie słowa ” tolerancja”. Z całą pewnością dzieci świadome swoich praw i obowiązków częściej będą dążyły do porozumienia i nabiorą szacunku wobec innych. Rodzice natomiast mieli okazję do zapoznania się z tekstem zatytułowanym: ” Apel Twojego Dziecka”.

Dostępność