Program spotkań projektu Uczeń Obywatel w roku szkolnym 2012/2013


Szanowni Państwo,
Nauczyciele krakowskich
szkół podstawowych i szkół ponadgimnazjalnych.

Już po raz ósmy zapraszamy do udziału w projekcie edukacji obywatelskiej p.n. „Uczeń – obywatel”. Jesteśmy organizatorami dwóch wariantów :
Wariant I – „Nic o nas bez nas” – adresowany do uczniów klas V i VI szkoły podstawowej. Projekt przewiduje cykl spotkań i warsztatów poświęconych tematyce samorządu krakowskiego – jego historii i teraźniejszości. Konkurs kończy się konkursem wiedzy o samorządzie krakowskim.
Zgłoszenia :
Paulina Sobkowiak -Młodzieżowy Dom Kultury im. K.I. Gałczyńskiego
Filia – ul. Na Wrzosach 57
tel./fax: 12 659-17-33, tel. 12 658-37-94
e-mail: nawrzosach@mdk.internetdsl.pl
Wariant III – Moje miasto – moje prawo – adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Celem projektu jest zapoznanie uczniów ze strukturami i funkcjonowaniem samorządu na szczeblu lokalnym oraz zasadami tworzenia prawa lokalnego. Finałem spotkań jest Młodzieżowa Sesja Rady Miasta Krakowa.
Zgłoszenia :
Teresa Grzybowska -Młodzieżowy Dom Kultury im. K.I. Gałczyńskiego
30-619 Kraków ul. Beskidzka 30
tel./fax: 12 425-52-23, tel. 12 655-07-19
e-mail: dyrekcja@mdk.internetdsl.pl

Na zgłoszenia czekamy do 28.09.2012r.
(Karta zgłoszenia do pobrania)

Z nauczycielami, którzy zgłoszą się do udziału w edycji spotkamy się na początku października.
Zapraszam do zapoznania się z ramowym programem wariantu I (link), ramowym programem wariantu III (link) oraz zdjęciami z czerwcowych finałów Projektu (link).
Do zobaczenia.

W imieniu organizatorów:
Teresa Grzybowska

Dostępność