Zajęcia w nowym roku szkolnym

W roku szkolnym 2012/2013 zajęcia z języka angielskiego dla dzieci młodszych odbywać się będą:

– dla klas O oraz I we wtorki i czwartki /2×45 minut/ w godzinach 16.50 – 17.35

– dla klas II we wtorki  i czwartki lub poniedziałki i środy w godzinach    16.00  –  16.45 /2×45  minut/

– dla  klas III w  poniedziałki i środy w godzinach 15.10 – 15.55  /2×45 minut/ lub  w poniedziałki i środy w godzinach 16.50 – 17.35

– dla  klas IV we wtorki i czwartki w  godzinach 15.10 – 15.55   /2×45 minut/

Zebranie organizacyjne dla rodziców  zainteresowanych nauką języka angielskiego odbędzie się  05.09.12 – środa o godzinie 17.30.

Odpłatność na konto Rady Rodziców  w roku  szkolnym 2012/13 wynosi 200 złotych za cały  rok  nauki  języka angielskiego. Wpłaty prosimy dokonywać do 30.11.12. Można zwrócić  się  do Rady Rodziców z pisemną prośbą o rozłożenie płatności na raty, również do 30.11.12.

Jednorazowa wpłata  za cały rok zajęć uiszczona do 30.09.12 będzie premiowana 10% zniżką.

W  razie pytań i wątpliwości proszę o kontakt osobisty w MDK lub telefoniczny: 501 190 736 – Dorota  Kowalska

Dostępność