KURS DLA SĘDZIÓW JUDO!

Pierwszy raz w historii naszego klubu byliśmy wraz z Krakowskim Okręgowym Związkiem Judo współorganizatorami kursu szkoleniowo – weryfikacyjnego dla sędziów judo. Wspomniany kurs odbył się w sobotę 17 marca w siedzibie MDK przy ul. Beskidzkiej 30. Szkolenie to miało zasięg wojewódzki i obejmowało całą Małopolskę. Zajęcia rozpoczęły się od oficjalnego otwarcia, na które była uprzejma przybyć Pani Dyrektor Teresa Grzybowska. Wykładowcami byli sędziowie szkolenia centralnego PZ Judo: Robert Barnaś i Krzysztof Marchewczyk i moja skromna osoba 🙂 . Uczestnicy zapoznani zostali z aktualnymi zmianami w przepisach, ćwiczyli praktyczne umiejętności analizując akcje wideo oraz przystąpili do egzaminu na stopnie sędziowskie (sędziego kandydata oraz sędziego okręgowego). Na zakończenie wręczone zostały dyplomy i zaświadczenia potwierdzające ukończenie kursu. Mam nadzieję, że rozpoczęta przez nas praca przyniesie w przyszłości wymierne skutki w postaci większej ilości lepiej wyszkolonych a tym samym rzadziej mylących się arbitrów judo!

paweł maślej

Dostępność