100 lat niepodległości

100 rocznica wyzwolenia Krakowa spod władzy zaborczej

31 października 1918 r. polscy oficerowie armii austriackiej  dokonali bezkrwawego przejęcia władzy w Krakowie. Rankiem tego dnia zajęli koszary wojskowe na krakowskim Podgórzu, a do południa pozostałe obiekty wojskowe w mieście. Na koniec żołnierze dokonali symbolicznego przejęcia odwachu na Rynku Głównym.

Człowiekiem, który doprowadził do wyzwolenia Krakowa spod władzy zaborcy był porucznik austriackiego 57 Pułku Piechoty Antoni Stawarz. Tym samym pierwszym wolnym miastem w Polsce po długim okresie zaborów stał się 31 października 1918 roku Kraków.

Gra Terenowa — Szlakiem Niepodległej w Podgórzu — dodatkowy nabór!

Szanowni Państwo

Przyjmujemy jeszcze zgłoszenia do Gry Terenowej Szlakiem Niepodległej w Podgórzu. Prosimy o przesyłanie zgłoszeń do czwartku 11 października 2018 r. do godziny 12.00

W mailu należy podąć imię i nazwisko nauczyciela, szkołę oraz liczbę uczestników wraz z ich imionami i nazwiskami proszę przesłać na adres gabriel.szuster@mdkgal.edu.pl do 11 października 2018 r.

Szczegółowe informacje zawiera:

Regulamin Gry Terenowej i Fabuła Gry

Zgoda rodziców/opiekunów w załączniku

Galicyjscy bohaterowie niepodległości

Jerzy Bitschan (1904−1918)

 „Kochany Tatusiu! Idę dzisiaj zameldować się do wojska. Chcę okazać, że znajdę na tyle sił, by móc służyć i wytrzymać” — napisał w liście do swojego ojca ten uczeń gimnazjum we Lwowie. Drobny, szczupły, niewysoki harcerz, który jeszcze był dzieckiem, zgłosił się na ochotnika do polskich oddziałów. Zginął dzień później w walce na cmentarzu Łyczakowskim na osiem dni przed swoimi czternastymi urodzinami. Mama, która była komendantem Ochotniczej Legii Kobiet (kobiecej organizacji walczącej w obronie Lwowa) była dla niego wzorem męstwa i czynnej postawy. Gimnazjalista był jednym z najmłodszych ochotników poległych w obronie Lwowa i stał się symbolem Orląt Lwowskich — młodocianych obrońców Lwowa. Spośród 3994 polskich ochotników w walkach o Lwów 1022 nie przekroczyło 17 roku życia, a najmłodsi liczyli 11–14 lat.  Czytaj dalej

Bohaterowie Niepodległej Polski

Józef Piłsudski 

urodził się 5 grudnia 1867 roku w Zułowie pod Wilnem.

Pochodził z zamożnej rodziny ziemiańskiej, w której pielęgnowano polskie tradycje i patriotycznego ducha. Za zaangażowanie w działalność wileńskich socjalistów 22 marca 1887 roku został Piłsudski aresztowany i pod zarzutem udziału w spisku zmierzającym do obalenia cara Aleksandra II zesłany na pięć lat na Syberię.

W roku 1912 Piłsudski został Komendantem Głównym Związków Strzeleckich. Podporządkowawszy się Austrii stworzył oficjalnie Legiony Polskie i osobiście dowodził ich I Brygadą, w ścisłej konspiracji natomiast powołał do życia Polską Organizację Wojskową (POW). Czytaj dalej

Dlaczego świętujemy święto niepodległości

Jedenastego listopada obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości. Jednak rodzi się pytanie, dlaczego akurat tego dnia wspominamy odzyskanie przez Polskę niepodległości? Trudno na nie odpowiedzieć, bo dat związanych z odzyskaniem wolności mogłoby być kilka. 

Nie tylko dla Polski, ale i dla całej Europy 11 listopada 1918 r.
to jedna z najważniejszych dat w historii. Tego dnia w wagonie kolejowym marszałka Ferdinanda Focha w Compiègne (Francja) delegacja niemiecka podpisała akt kapitulacji. Prośbę o zawieszenie broni podpisał także kilkanaście dni wcześniej cesarz austro‐węgierski Karol. Czytaj dalej