Rekrutacja

Rekrutacja

Szanowni Rodzice i Uczestnicy zajęć w MDK;

13.06.2017 otrzymaliśmy  z Wydziału Edukacji Miasta Krakowa terminy postępowania rekrutacyjnego oraz terminów postępowania uzupełniającego na rok 
szkolny 2017/2018:

  1. Terminy składania deklaracji o kontynuację uczestnictwa w zajęciach: 21.06.2017 r. – 28.06.2017 r.
  2. Termin postępowania rekrutacyjnego: 29.06.2017 r. – 14.07.2017 r. w tym:

a) składanie dokumentów: 29.06.2017 r. – 10.07.2017 r.
b) wywieszenie list przyjętych kandydatów: 14.07. 2017 r.

W najbliższych dniach poznamy  nowe kryteria drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego, które będą uwzględniane przy rekrutacji do MDK.  Na ich podstawie zostaną opracowane nowe wnioski do rekrutacji na rok szkolny 20172017.

Deklaracje o kontynuacji zajęć znajdują się są do pobrania w sekretariacie oraz  na stronie MDK.

  1. Termin postępowania uzupełniającego: 21.08.2017 r. – 25.08.2017 r. w tym:
  2. a) składanie dokumentów: 21.08.2017 r. – 24.08. 2017 r.
  3. b) wywieszenie list przyjętych kandydatów: 25.08. 2017 r.

 

Z poważaniem

Teresa Grzybowska 
Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury
im. K. I. Gałczyńskiego

Załącznik nr 2 — Deklaracja o kontynuacji