Uczeń Obywatel Wrzosy

O Sekcji:

Projekt edukacyjny „Uczeń- obywatel”
Wariant dla szkół podstawowych p.t. ”Nic o nas bez nas”

Prowadzący :

Paulina Sobkowiak

Wykształcenie:
magister filologii polskiej (specjalność pedagogiczna i teatrologiczna) – Uniwersytet A.Mickiewicza w Poznaniu
Studia podyplomowe: zarządzanie kulturą, kurs języka migowego dla nauczycieli organizowany przez Polski Związek Głuchych (4 stopnie)

Wariant „Nic o nas bez nas”

Adresowany do uczniów klas V i VI szkoły podstawowej. Projekt przewiduje cykl spotkań i warsztatów poświęconych tematyce samorządu krakowskiego – jego historii i teraźniejszości. Projekt kończy się konkursem wiedzy o samorządzie krakowskim.

RAMOWY PLAN SPOTKAŃ W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Listopad — Grudzień

Czym jest samorząd miejski? Skąd się wziął i jak funkcjonuje dziś?
Gdzie miał i ma swoje siedziby?
Elementy historii pałacu Wielopolskich.
(Urząd Miasta Krakowa przy placu Wszystkich Świętych)

Luty — Marzec

Warsztaty z autoprezentacji
Jakie cechy i umiejętności powinien posiadać radny.
(Filia MDK ul. Na wrzosach 57)

Kwiecień

Konkurs prezentacji wyborczych
„Wybory do Rady Miasta Krakowa”
(Urząd Miasta Krakowa przy placu Wszystkich Świętych)

Maj

Spacer szlakiem Samorządu krakowskiego
(Historyczne centrum Krakowa)
Konkurs wiedzy o samorządzie krakowskim
(Filia MDK ul. Na wrzosach 57)

Czerwiec

Uroczyste zakończenie projektu podczas obchodów święta miasta
(Urząd Miasta Krakowa przy placu Wszystkich Świętych)

DODATKOWO:
Konkurs plastyczny na nowe logo projektu. Finał konkursu, w czerwcu.