O Sekcji Teatralnej Alter Ego i Carpe Diem

O Sekcji

Uczestnicy zajęć teatralnych intensywnie pracują nad warsztatem aktorskim, uczą się pracy nad głosem, oddechem, dykcją, gestem, mimiką i ruchem, a jednocześnie rozwijają twórczą wyobraźnię poprzez tworzenie etiud teatralnych. Poznajemy teatr, język, kulturę, psychologię i etykę. Gramy dużo i z pasją.

Kinga Garlicka

Wykształcenie:
magister filologii polskiej (specjalność teatrologia) —  Uniwersytet Jagielloński,
Absolwentka Studium Literacko – Artystycznego na Uniwersytecie Jagiellońskim,
Rozpoczęte studia filmoznawcze na Uniwersytecie Jagiellońskim

Moją największą pasją i miłością jest teatr. Reżyserowałam i współreżyserowałam
wielokrotnie nagradzane spektakle studenckie i młodzieżowe. Jestem autorką scenariuszy scenicznych, tekstów kabaretowych, poetyckich i krótkich form prozy realizmu magicznego.

Harmonogram 2016/2017

CARPE DIEM
wtorek: 18.10 — 19.40 (zajęcia łączone)
piątek: 16.00 — 17.30

ALTER EGO
wtorek: 18.10 — 19.40 (zajęcia łączone)
piątek: 17.40 — 19.10