O Sekcji języka angielskiego

O Sekcji

Zajęcia języka angielskiego prowadzone są w grupach o różnym stopniu zaawansowania od I do IV stopnia. Uczniowie pani B. Grocholi osiągają bardzo dobre wyniki na olimpiadach z języka angielskiego, egzaminach gimnazjalnych i na maturze. W okresie letnim młodzież może pogłębiać wiedzę w trakcie wakacyjnych warsztatów językowych.

Barbara Grochola

Barbara Grochola

Wykształcenie:
magister filologii angielskiej - Uniwersytet Jagielloński

Barbara Grochola jest doświadczonym nauczycielem, z dużym talentem pedagogicznym stosującym urozmaicone formy i metody nauczania. Ma bardzo dobry kontakt z młodzieżą i jest zawsze pełna energii i entuzjazmu w swojej pracy. Otrzymała liczne nagrody za całokształt pracy dydaktyczno–wychowawczej między innymi: Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej, Nagrodę Prezydenta Miasta Krakowa, Medal Edukacji Narodowej, Brązowy Krzyż Zasługi. W roku 2012 została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi, a w roku 2015 pani Barbara została uhonorowana odznaką Honoris Gratia.

Harmonogram 2016/2017

I rok (10-11 lat)  
15.30 -16.15 - poniedziałek i środa       2x45 minut

II/III rok (12-13 lat)

15.40.- 16.25 - wtorek i czwartek      2x45 minut

IV rok (13-15 lat)

16.20 - 17.55 - poniedziałek i środa    2x90 minut

V rok A (15-17 lat)
16.30 -18.05 -  czwartek                   1x90 minut

V rok B (17-19 lat)
16.30 -18.05 - wtorek                       1x90 minut

(grupa maturalna)
Zapraszam na zajęcia!