Kontakt MDK


www.mdkgal.edu.pl

Młodzieżowy Dom Kultury im.K.I. Gałczyńskiego

ul. Beskidzka 30, 30–619 Kraków

tel. 12 655−07−19, tel./fax  12 425−52−23
tel. 720 874 700
sekretariat@mdk.internetdsl.pl
dyrekcja@mdk.internetdsl.pl
imprezy@mdk.internetdsl.pl

Konto Rady Rodziców ul. Beskidzka: 44−1020−2892−0000−5102−0016−1216


Wyświetl większą mapę

Filia: ul. Na Wrzosach 57, 30–816 Kraków

tel/fax 12 658−37−94
tel. 720 874 400
nawrzosach@mdk.internetdsl.pl

Konto Rady Rodziców ul. Na Wrzosach 57: 42−1020−2892−0000−5402−0015−5382


Wyświetl większą mapę

NIP: 679−21−80−474 REGON: 000719441

MDK
konto podstawowe 42−1240−4722−1111−0000−4857−9238
konto rachunek dochodów własnych 22−1240−6292−1111−0010−3696−5123