ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W XIII EDYCJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO „UCZEŃ – OBYWATEL”

Szanowni Państwo

Dyrektorzy i nauczyciele szkół krakowskich

Młodzieżowy Dom Kultury im.K.I.Gałczyńskiego i Centrum Młodzieży im.H.Jordana  zapraszają  uczniów krakowskich szkół podstawowych , gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do udziału w XIII edycji projektu edukacyjnego „Uczeń – obywatel”.

Czytaj dalej

Projekt Edukacyjny Uczeń-Obywatel
wariant dla szkół podstawowych „Nic o nas bez nas”

Ramowy plan spotkań w roku szkolnym 2016/2017

Listopad – Grudzień
Czym jest samorząd miejski? Skąd się wziął i jak funkcjonuje dziś? Gdzie miał i ma swoje siedziby? Czytaj dalej

Projekt edukacyjny UCZEŃ – OBYWATEL spotkanie dla nauczycieli

W dniu 15 października 2014 r.  w Wydziale Edukacji odbyło się spotkanie organizacyjne dla nauczycieli koordynujących tegoroczną edycję projektu „Uczeń – obywatel” w szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych. W  załączeniu prezentacje ze spotkań.
UO 1415 ,
PROJEKT EDUKACYJNY.14-15 

Uczeń-Obywatel: Konkurs prezentacji wyborczych

W Sali Obrad krakowskiego Magistratu odbył się 13 marca konkurs prezentacji wyborczych. Piętnastu uczniów szkół podstawowych, biorących udział w projekcie edukacyjnym „Uczeń-Obywatel”, ubiegało się o fotel radnego miasta Krakowa. Młodzi kandydaci przedstawiali swoje propozycje i pomysły, dzięki którym Kraków stałby się jeszcze piękniejszy i przyjazny mieszkańcom, szczególnie tym najmłodszym. Czytaj dalej

Projekt „Uczeń-Obywatel – Nic o nas bez nas” 2013/2014

Zapraszamy do udziału w projekcie edukacyjnym „Uczeń – obywatel”

Projekt Edukacyjny „Uczeń-Obywatel”
 Wariant I – „Nic o nas bez nas”

Adresowany do uczniów klas V i VI szkoły podstawowej. Projekt przewiduje cykl spotkań i warsztatów poświęconych tematyce samorządu krakowskiego – jego historii i teraźniejszości. Projekt kończy się konkursem wiedzy o samorządzie krakowskim.

Program ramowy Uczeń Obywatel
Karta zgłoszenia do Ucznia obywatela

Zgłoszenia:
Zapraszamy do udziału w projekcie uczniów szkół podstawowych. Karty zgłoszeń prosimy przesyłać do 27 września 2013, faksem: 12 658 37 94 lub na adres mailowy koordynatora projektu: paulinasobko@interia.pl