ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W XIII EDYCJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO „UCZEŃ – OBYWATEL”

Szanowni Państwo

Dyrektorzy i nauczyciele szkół krakowskich

Młodzieżowy Dom Kultury im.K.I.Gałczyńskiego i Centrum Młodzieży im.H.Jordana  zapraszają  uczniów krakowskich szkół podstawowych , gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do udziału w XIII edycji projektu edukacyjnego „Uczeń – obywatel”.

Czytaj dalej

UCZEŃ — OBYWATEL — Spotkanie I — Historia samorządu krakowskiego

Tegoroczną edycję projektu „Uczeń — obywatel” dla szkół ponadgimnazjalnych zainaugurowało spotkanie poświęcone historii samorządu krakowskiego. Odbyło się ono w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa, a uczestnicy projektu mieli nie tylko okazję dowiedzieć się o historii samorządu w naszym mieście, ale również zwiedzić Pałac Wielopolskich … Czytaj dalej

KONKURS WIEDZY O SAMORZĄDZIE KRAKOWSKIM — WYNIKI

Najstarszy Herb Krakowa                                            Obecny Herb Krakowa

W dniu 14 maja w MDK odbył się Konkurs Wiedzy o Samorządzie Krakowskim kończący tegoroczną edycję projektu „Uczeń — obywatel” . Tegorocznymi laureatami zostali:
I MIEJSCE — ANGELIKA BLAK — XXV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. STEFANA ŻEROMSKIGO
II MIEJSCE  — SYLWIA MIŚKIEWICZ — ZESPÓŁ SZKÓŁ POLIGRAFICZNO-MEDIALNYCH im. ZENONA KLEMENSIEWICZA
III MIEJSCE  — IZABELA PRZECHERA — ZESPÓŁ SZKÓŁ POLIGRAFICZNO-MEDIALNYCH im. ZENONA KLEMENSIEWICZA Czytaj dalej